Menu Zamknij

Firma TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI Rafał Sochacki informuje, iż w dniu 12.03.2024 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Granty na badania” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Osi Priorytetowej I. Badania i innowacje, Działania 1.1 Rozwój regionalnego potencjału B+R, Typ: Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – bon na badania (projekt grantowy).

Cele projektu:

  • opracowanie technologii zastosowania piasku destruktowego do poprawy parametrów mieszanek MCE (mineralno-cementowo-emulsyjnych)
  • wprowadzenie na rynek nowego produktu – mieszanki MCE z wykorzystaniem piasku destruktowego
  • zgłoszenie opracowanej technologii do Urzędu Patentowego RP
  • wzrost konkurencyjności poprzez dywersyfikację oferty.

Wartość projektu: 204 180,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 141 100,00 PLN

Umowa o powierzenie grantu nr: GRANT3/23

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa

TECHNOLOGIE DROGOWE SOCHACKI Rafał Sochacki