Menu Zamknij

Wszystkie usługi realizujemy przy użyciu nowoczesnych sprzętów i własnym zapleczem transportowym. Nad właściwym wykonaniem prac czuwa nasza doświadczona i wykwalifikowana kadra. Gwarantujemy profesjonalne i terminowe usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

STABILIZACJA GRUNTU

Stabilizacja „in situ” na miejscu maszyną WIRTGEN WR 200i i WIRTGEN WS250

Stabilizacja „in place” w stacjonarnej wytwórni WIRTGEN KMA 220i

Stabilizacja gruntu jest to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu, przy optymalnej wilgotności, ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania założonych parametrów.

Zalety:

 • zmniejszenie kosztów transportu materiału mineralnego,
 • możliwość wykorzystania materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,
 • duża dzienna wydajność,
 • skrócenie czasu wykonywania robót ziemnych,
 • korzystny efekt ekonomiczny,
 • walory ekologiczne,
 • wysoka jakość i wieloletnia trwałość produktu.

 

RECYKLING NA ZIMNO

Recykling „in situ” na miejscu maszyną WIRTGEN WR 200i i WIRTGEN WS250

Recykling „in place” w stacjonarnej wytwórni WIRTGEN KMA 220i

Recykling zużytych nawierzchni drogowych na zimno umożliwia, w jednej operacji, przetworzenie zniszczonych warstw w pełnowartościową warstwę konstrukcyjną.

Zalety:

 • umożliwia całkowite wykorzystanie materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,
 • wyeliminowanie placów składowych na materiał z rozbiórki,
 • ogranicza w znacznym stopniu eksploatację złóż, oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych,
 • pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z dowozem i zrywką materiału,
 • roboty mogą być wykonywane pod ruchem,
 • niższa cena w stosunku do klasycznego sposobu remontu warstw podbudowy (oszczędność energii i materiałów budowlanych),
 • skrócenie czasu remontu (wszystkie operacje prowadzone są w jednym cyklu roboczym),
 • duża dzienna wydajność,
 • angażuje mniejszą liczbę maszyn w porównaniu do metod tradycyjnych, zyskujemy zmniejszenie obciążenia środowiska: hałasem, wibracjami, spalinami i pyłem związanych z wywozem i dowozem materiałów budowlanych.

Prowadzone badania nad udoskonaleniem mieszanek mineralno – cementowo – emulsyjnych (MCE) przez TD Sochacki doprowadziły do powstania, mieszanek MCE z dodatkiem środków ulepszających (jonowowymiennego w płynie lub hydrofobowego w proszku) wpływających istotnie na poprawę parametrów i dłuższą żywotność wykonanych nawierzchni drogowych. Opracowana technologia „Sposób wykonania mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej i mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna do budowy nawierzchni drogowej” została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP(P.428605).

 

ULEPSZANIE PODŁOŻY

Ulepszanie podłoża gruntowego, które ze względu na słabe parametry techniczne należałoby wymienić, polega na dokładnym wymieszaniu gruntu rodzimego z substancjami stabilizującymi (spoiwa hydrauliczne, dodatki zmieniające skład ziarnowy, preparaty zmieniające chemiczne właściwości gruntu itp.) w celu uzyskania podłoża spełniającego odpowiednie warunki nośności i właściwości geotechniczne.

Zalety:

 • zmniejszenie kosztów transportu materiału mineralnego,
 • znaczne ograniczenie ilości robót ziemnych,
 • ogranicza w znacznym stopniu eksploatację złóż, oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych,
 • duża dzienna wydajność,
 • skrócenie czasu wykonywania robót ziemnych,
 • korzystny efekt ekonomiczny,
 • walory ekologiczne,
 • wysoka jakość i wieloletnia trwałość produktu,
 • angażuje mniejszą liczbę maszyn w porównaniu do wymiany gruntu, zyskujemy zmniejszenie obciążenia środowiska: hałasem, wibracjami, spalinami i pyłem związanych z wywozem i dowozem materiałów budowlanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, związanych z poszukiwaniem optymalnych technologii wykonania robót mających na celu uzyskanie wymaganych parametrów podłoża gruntowego lub nawierzchni, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, zużycia surowców i materiałów, przeprowadziliśmy prace badawcze B+R. Została opracowana innowacyjna technologia stabilizacji gruntów słabonośnych spoiwami na bazie popiołów lotnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości cementu. Opracowana technologia „Sposób ulepszenia podłoża gruntowego” została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP (P.422895).