Menu Zamknij

Wszystkie usługi realizujemy przy użyciu nowoczesnych sprzętów i własnym zapleczem transportowym. Nad właściwym wykonaniem prac czuwa nasza doświadczona i wykwalifikowana kadra. Gwarantujemy profesjonalne i terminowe usługi.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

FREZOWANIE NAWIERZCHNI

Frezowanie i rozbiórka nawierzchni drogowych

 • frezowanie nawierzchni asfaltowych i betonowych,
 • frezowanie szczelin pod drenaże, obrzeża, infrastrukturę techniczną na szerokość 16cm i głębokość do 60cm,
 • rozbiórka warstw podbudowy z kruszywa, stabilizacji,
 • frezowanie korekcyjne,
 • niwelowanie kolein oraz nierówności,
 • remonty cząstkowe nawierzchni.

STABILIZACJA GRUNTU

Stabilizacja „in situ” na miejscu maszyną WIRTGEN WR 200i i WIRTGEN WS250

Stabilizacja gruntu jest to proces polegający na dokładnym wymieszaniu gruntu, przy optymalnej wilgotności, ze spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania założonych parametrów.

Zalety:

 • zmniejszenie kosztów transportu materiału mineralnego,
 • możliwość wykorzystania materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,
 • duża dzienna wydajność,
 • skrócenie czasu wykonywania robót ziemnych,
 • korzystny efekt ekonomiczny,
 • walory ekologiczne,
 • wysoka jakość i wieloletnia trwałość produktu.

 

ULEPSZANIE PODŁOŻY

Ulepszanie podłoża gruntowego, które ze względu na słabe parametry techniczne należałoby wymienić, polega na dokładnym wymieszaniu gruntu rodzimego z substancjami stabilizującymi (spoiwa hydrauliczne, dodatki zmieniające skład ziarnowy, preparaty zmieniające chemiczne właściwości gruntu itp.) w celu uzyskania podłoża spełniającego odpowiednie warunki nośności i właściwości geotechniczne.

Zalety:

 • zmniejszenie kosztów transportu materiału mineralnego,
 • znaczne ograniczenie ilości robót ziemnych,
 • ogranicza w znacznym stopniu eksploatację złóż, oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych,
 • duża dzienna wydajność,
 • skrócenie czasu wykonywania robót ziemnych,
 • korzystny efekt ekonomiczny,
 • walory ekologiczne,
 • wysoka jakość i wieloletnia trwałość produktu,
 • angażuje mniejszą liczbę maszyn w porównaniu do wymiany gruntu, zyskujemy zmniejszenie obciążenia środowiska: hałasem, wibracjami, spalinami i pyłem związanych z wywozem i dowozem materiałów budowlanych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, związanych z poszukiwaniem optymalnych technologii wykonania robót mających na celu uzyskanie wymaganych parametrów podłoża gruntowego lub nawierzchni, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów, zużycia surowców i materiałów, przeprowadziliśmy prace badawcze B+R. Została opracowana innowacyjna technologia stabilizacji gruntów słabonośnych spoiwami na bazie popiołów lotnych przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości cementu. Opracowana technologia „Sposób ulepszenia podłoża gruntowego” została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP (P.422895).

 

RECYKLING NA ZIMNO

Recykling „in situ” na miejscu maszyną WIRTGEN WR 200i i WIRTGEN WS250

Recykling zużytych nawierzchni drogowych na zimno umożliwia, w jednej operacji, przetworzenie zniszczonych warstw w pełnowartościową warstwę konstrukcyjną.

Zalety:

 • umożliwia całkowite wykorzystanie materiału dotychczasowej konstrukcji nawierzchni drogowej,
 • wyeliminowanie placów składowych na materiał z rozbiórki,
 • ogranicza w znacznym stopniu eksploatację złóż, oszczędność zużycia nowych materiałów budowlanych,
 • pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z dowozem i zrywką materiału,
 • roboty mogą być wykonywane pod ruchem,
 • niższa cena w stosunku do klasycznego sposobu remontu warstw podbudowy (oszczędność energii i materiałów budowlanych),
 • skrócenie czasu remontu (wszystkie operacje prowadzone są w jednym cyklu roboczym),
 • duża dzienna wydajność,
 • angażuje mniejszą liczbę maszyn w porównaniu do metod tradycyjnych, zyskujemy zmniejszenie obciążenia środowiska: hałasem, wibracjami, spalinami i pyłem związanych z wywozem i dowozem materiałów budowlanych.

 

RECYKLING NA ZIMNO z zastosowaniem hydrofobowej mieszanki MCE

Recykling „in place” mobilną wytwórnią WIRTGEN KMA 220i

Prowadzone badania nad udoskonaleniem mieszanek mineralno–cementowo–emulsyjnych (MCE) przez TECHNOLOGIE DROGOWE Sochacki doprowadziły do powstania, hydrofobowej mieszanki mineralno–cementowo-emulsyjną z dodatkiem środków ulepszających (jonowowymiennego w płynie lub hydrofobowego w proszku), dedykowaną do zastosowań w budownictwie drogowym, głównie wykonania warstw podbudowy na drogach, przebudowy nawierzchni bitumicznej ze spękaniami odbitymi lub zmęczeniowymi oraz wzmocnienia nawierzchni bitumicznej, tłuczniowej lub żwirowej.

Nasza innowacyjna mieszanka charakteryzują się bardzo dobrą odpornością na działanie wody, wpływając na zwiększenie jej mrozoodporności co bezpośrednio przekłada się na poprawę parametrów i dłuższą żywotność wykonanych nawierzchni drogowych. Opracowana technologia „Sposób wykonania mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej i mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna do budowy nawierzchni drogowej” została zgłoszona do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP(P.428605).

Przedmiotowa technologia to rozwiązanie ekologiczne, wykorzystująca materiały pochodzące z rozbiórki starej zniszczonej konstrukcji drogi. Powtórne wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki zmniejsza zużycie surowców naturalnych, ogranicza zużycie energii i emisję spalin.