Menu Zamknij

„Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa przez wdrożenie ekoinnowacji oraz przyjaznych dla środowiska technologii w budownictwie drogowym”

Projekt współfinansowany ze środków
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020
Oś priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, typ projektu: ekoinnowacje

Celem projektu jest wdrożenie zasobooszczędnych usług dla budownictwa drogowego oraz ekoinnowacji procesowych, organizacyjnych i marketingowych będących podstawą budowy przewagi konkurencyjnej.